Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

I samband med att man lägger in nya värmeledningar i Burlövs kyrka har partier av äldre byggnadsfaser framkommit. Burlövs kyrka är troligen uppförd under senare delen av 1100-talet med ett långhus, kor och man har antagit att det också har funnits en absid. Redan under 1200-talet uppförs ett torn av gråsten och ett vapenhus vid sydportalen. Under 1400-talet förlängdes koret genom att det gamla koret delvis revs och ett nytt längre kor uppfördes. Man ville behålla den dåvarande sakristian som låg vid norra kormuren vilket innebar att man behöll den norra korväggen medan den södra korväggen flyttades ut i liv med långhusmuren. När påförda sanden sögs ut framkom den äldre södra kormuren och en öppning in till en absid. Det framkom även ett äldre golv i form av ett kalkbruksgolv. Ovanpå detta golv var avsatt ett hårt packat jordlager i vilket två silvermynt påträffades. Det ena kan preliminärt dateras till Valdemar II regeringstid, 1202–1241. Det andra myntet är så slitet så det är tveksamt om det kommer att kunna bestämmas. I det gamla koret framkom en delvis raserad gravkrypta. Kryptans väggar svänger inåt som om den har varit försedd med valv men i så fall måste golvet i det gamla koret legat mycket högt. Det finns inte någon öppning i murarna vilket mer tyder på att kryptan har öppnats uppifrån och varit täckt med någon form av lucka. I östra delen av koret och en bit in i absiden framkom ytterligare en grav, markerad med en vertikal stenhäll. Under Projekt finns två 3D modeller över dels gravkryptan, dels hörnet med gamla korväggen och öppningen in till absiden.

Petter_Jansson

.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi