Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

Östra Karaby kyrka genomgår en invändig renovering som innebär att trägolven i kyrkan läggs om. En del av den sand och grus som legat under brädgolven har avlägsnats. Innan sanden sögs ut med sugbil undersöktes lagret med metalldetektor. Ett flertal kopparmynt påträffades. De som inte var alltför korroderade har kunnat dateras till 1700-talet och början av 1800-talet, förutom ett som har präglats under Karl IX regeringstid, ca 1660–70-tal. Förutom mynt påträffades bokspännen, knappar och en remsölja. Möjligen har sanden påförts i samband med att trägolven i bänkraderna lades om 1756. Under den påförda sanden framkom ställvis ett tegelstensgolv lagt i fiskbensmönster. Teglet var av medeltida format och var mestadels satt i sand. Åldern på golvet har inte kunnat fastställas men är äldre än sandlagret med mynten från 1700-talet. I tegelstensgolvet kunde minst två yngre gravar konstateras. Under tegelstensgolvet framkom rester efter äldre golv som har bestått av fältstenar och partier av kalkbruk. I nordöstra delen av långhuset var detta golv delvis bevarat. Möjligen har golvet ursprungligen utgjorts av naturstenar men som succesivt ersatts av kalkbruksgolv, bl.a. vid begravningar inne i kyrkan. Inne vid långhusmuren framkom troligen rester efter murade långhusbänkar. Bänkarna var murade ovanpå golvet med natursten och bör ha varit ca 0,45 m breda. Valven är slagna i efterhand och valvfundamenten är anlagda ovanpå stengolvet. I golvlagret påträffades sex silvermynt, en liten pärla av glas och en sölja av brons. Fyra av mynten är troligen Hulpenningar som kan dateras till 1300–1500-tal. Golvet med naturstenar låg direkt på matjorden. Under Projekt finns en 3D modell över långhuset.

Tegelgolv

.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi