Skånearkeologi

Tjänster

Skånearkeologi utför samtliga förekommande arkeologiska undersökningar, såsom schaktövervakningar, utredningar, förundersökningar och slutundersökningar inom de flesta tidsperioder.

Dessutom erbjuder Skånearkeologi arkeologisk rådgivning i samband med exploateringar, kommunala planarbeten och kulturlandskapsfrågor inom samhällsplanering.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 070-882 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi