Skånearkeologi

Om mig

Jag som driver Skånearkeologi heter Per Sarnäs och har sedan 1988 arbetat med uppdragsarkeologi i såväl små som stora projekt. Framförallt har jag arbetat i sydvästra Skånes slättbygd men har även varit verksam i Småland under några år.

Jag har allmän fackkompetens i arkeologi samt mångårig erfarenhet av handläggning och projektledning i samband med arkeologiska utredningar, förundersökningar och slutundersökningar. Jag har dessutom bedrivit forskning och metodutvecklingsarbete inom matjordsarkeologi med inriktning på boplatser och agrara lämningar i fullåkersbygd. År 2008 publicerades min licentiatavhandling Fullåkerslandskapet inom projektet Öresundsförbindelsen.

Under min anställning på Malmö Kulturmiljö/Malmö Museer var jag delprojektledare inom projektet Öresundsförbindelsen, projektledare för Citytunnelprojektet samt Enhetschef för Arkeologienheten mellan 2005 och 2010. Under denna tid, såväl som under min tid som projektsamordnare på Sydsvensk Arkeologi AB, har jag haft kontakter med länsstyrelsen, Regionmuseet i Kristianstad och olika exploatörer.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 070-882 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi