Skånearkeologi

Välkommen till Skånearkeologi

Skånearkeologi är ett företag, ägt av Per Sarnäs, som utför arkeologiska undersökningar samt erbjuder arkeologisk rådgivning inom kulturmiljö.

På gång just nu

Vid en arkeologisk förundersökning av ett gravfält vid Verkstadsgatan i Trelleborg framkom kantrännor efter minst fyra gravhögar och möjligen ytterligare två. Det framkom även en skelettgrav med ett begravt barn. Det har framkommit gravar vid grustäkt ända sedan 1870-talet. Delar av gravfältet har undersökts vid olika tillfällen. På schaktplanen har de olika gravhögarna markerats med cirklar. De rosafärgade fälten markerar områden där man har tagit grus. Frågetecknen markerar högar med osäker tolkning.

Schaktplan_gravhögar

.

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi