Skånearkeologi

Rapporter 2023

Hjärup 8:230 m.fl, fornlämning L1989:8168 - Flytt av vägmärke.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk kontroll 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:1 (pdf)

Hjärup 23:1, fornlämning L1989:8188 - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2023:2 (pdf)

Skanör 18:1, fornlämning L1989:5374 - Pool.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:3 (pdf)

Önnerup 10:6, fornlämning L2023:822 - Breddning av väg.
Lomma kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:4 (pdf)

Sjörup 5:15, fornlämning L1988:7270 - Husbygge.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:5 (pdf)

Kyrkoköpinge 2:1, fornlämning L1989:8866 - Ridhus.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2023:6 (pdf)

Östra Gårdstånga 8:22, fornlämning L1988:2645 - Detaljplaneläggning.
Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:7 (pdf)

Skanör 27:7, fornlämning L1989:5374 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2023:8 (pdf)

Hällestad 34:1, fornlämning L1989:8988 - Anläggande av pool.
Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:9 (pdf)

Lilla Beddinge 24:1, fornlämning L1989:9337 - Utvidgning av golfbana.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning steg 2 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:10 (pdf)

Bodarp 1:2, fornlämning L1989:9534 - Ny infart.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:11 (pdf)

Lilla Uppåkra 3:9 och 3:10, fornlämning L1989:8189 - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:12 (pdf)

Norra Långgatan, fornlämning L1988:4669 - VA-ledningar.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022-2023.
Skånearkeologi rapport 2023:13 (pdf)

Hörby 42:18 och Karlsholm 19, fornlämning L1989:2321 - Husbygge.
Hörby kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:14 (pdf)

Stora Uppåkra 1:9, fornlämning L1989:7466 och L1989:7467 - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:15 (pdf)

Höllviken 19:331, fornlämning L1989:6776 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:16 (pdf)

Vä 44:1, fornlämning L1990:7375 - Tillbyggnad av garage.
Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk avgränsande förundersökning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:17 (pdf)

Knut 17, fornlämning L1988:3379 - VA-ledningar.
Ystads kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:18 (pdf)

Limhamn 154:376, fornlämning L2023:3176 - Uppförande av förskola.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:19 (pdf)

Tjustorp 12:33, fornlämningarna L1989:5355 och L2021:7240 - Indragning av vatten.
Svedala kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:20 (pdf)

Värpinge 17:26 - Anläggande av damm.
Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:21 (pdf)

Vä 154:3, fornlämning L1990:7375 - Husbygge.
Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning, undersökning i form av schaktningsövervakning och kontroll 2022-23.
Skånearkeologi rapport 2023:22 (pdf)

Välluv 13:1, fornlämning L1988:8111 - Husbygge.
Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:23 (pdf)

Farhult 8:20, Fornlämningarna L1988:1019 och L1988:1622 - Husbyggnation.
Höganäs kommun. Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:24 (pdf)

Dalby kyrka, fornlämning L1988:815 - Ledningar.
Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:25 (pdf)

Falsterbo 8:10, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2023:26 (pdf)

Sunnanå 8:51 - Uppförande av lager och logistikanläggning.
Burlövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:27 (pdf)

Generalens Hage 37, fornlämning L1988:4871 - Ny dagvattenledning.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:28 (pdf)

Falsterbo 8:58, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2023:29 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi