Skånearkeologi

Rapporter 2024

Falsterbo 9:81, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2024:1 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi