Skånearkeologi

Rapporter 2024

Falsterbo 9:81, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2024:1 (pdf)

Falsterbo 8:8, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2023.
Skånearkeologi rapport 2024:2 (pdf)

Båstad 109:2, fornlämningarna L2022:1888 och L2022:1889 - Husbygge.
Båstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2023.
Skånearkeologi rapport 2024:3 (pdf)

Skurup 50:179, fornlämning L2019:3834 - Gång- och cykelväg.
Skurups kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2024.
Skånearkeologi rapport 2024:4 (pdf)

Barsebäck 15:14, fornlämning L1989:455 och L2024:635 - Tillbyggnad.
Kävlinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022-2024.
Skånearkeologi rapport 2024:5 (pdf)

Gessie 3:14, fornlämning L1989:2504 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2024.
Skånearkeologi rapport 2024:6 (pdf)

Råby 36:4, fornlämning L1988:6568 - Husbygge.
Lunds kommun. Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning 2024.
Skånearkeologi rapport 2024:7 (pdf)

Vinstorp 2:146 m.fl. - Fjärrvärmeledning.
Lomma och Staffanstorps kommuner. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2024.
Skånearkeologi rapport 2024:8 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi