Skånearkeologi

Rapporter 2015

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning nr 226 - Husbygge.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014-2015.
Skånearkeologi rapport 2015:1 (pdf)

Hamnen 30:3, fornlämning nr 68 - Vägbygge.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2015:2 (pdf)

Söderport 9, fornlämning 20 - Byte av dagvattenledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:3 (pdf)

Utkiken 1, fornlämning 32:1 - Anläggande av pool.
Vikens socken, Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:7 (pdf)

Gyllenstjärna 7, fornlämning 20 - Gasledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:5 (pdf)

Fosie 165:266 - Elledning.
Fosie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:4 (pdf)

Röinge 2:1, Röinge 2:2 samt Ludvigsborg 1:35 - Husbygge.
Fulltofta socken, Hörby kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:6 (pdf)

Innerstaden 10:284 - Malmöhus slott, fornlämning 19:2 och 20:1 Ombyggnad av akvariet.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013-2014.
Skånearkeologi rapport 2015:8 (pdf)

Skogholm 2, fornlämning 89 och 90 - Stallbygge.
Fosie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:9 (pdf)

Husie 171:291 och Salix 14, fornlämning nr 21 - Kabelschakt.
Husie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:10 (pdf)

Gamla Staden 8:1, fornlämning 42 - Vattenservis.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014-2015.
Skånearkeologi rapport 2015:11 (pdf)

Vildanden 40, fornlämning 97 - Idrottsplats.
Anderslövs socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:15 (pdf)

Blomman 13, fornlämning 20 - Grundförstärkning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:14 (pdf)

Krapperup 19:1, fornlämning 102 - Rensning av vallgrav.
Brunnby socken, Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:12 (pdf)

Hötofta 4:1 - Deponering av schaktmassor.
Södra Åkarps socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:13 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Norra Vallgatan med anslutande gator, fornlämning 20 VA ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:21 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Gustav Adolfs torg, fornlämning 20, Spill- och dagvattenledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:22 (pdf)

Selarp 1:5, fornlämning 21, Husbygge.
Trollenäs socken, Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:20 (pdf)

Väntinge 1:1, fornlämning 195, - Dränerings- och VA-arbeten.
Höörs socken, Höörs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:17 (pdf)

Oxie 53:1och 14:2 - Oxie kyrkogård, fornlämning 37, Renovering av kyrkogårdsmur.
Oxie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2014-2015.
Skånearkeologi rapport 2015:18 (pdf)

Pershög 2, - Husbygge.
Höganäs socken, Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:16 (pdf)

Skanör 45:6, fornlämning 14, - Husbygge.
Skanörs socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2015:19 (pdf)

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi