Skånearkeologi  |  arkeologisk uppdragsverksamhet
Skånearkeologi

Rapporter 2013

Falsterbo 8:54, fornlämning nr 15 - återuppförande av bostadshus.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:1 (pdf)

Äljalt 3:30, fornlämning nr 58 - rivning av stenbro.
Röke socken, Hässleholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:2 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Stortorget, fornlämning nr 20 - gasledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:3 (pdf)

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 - dränering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:4 (pdf)

Gylle 5:4 och 14:5, fornlämning nr 87 - avloppsledning.
Gylle socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:5 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Hjulhamnsgatan, fornlämning nr 20 - gasledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:6 (pdf)

Innerstaden 10:284 (Malmöhus) - vattenledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:7 (pdf)

Citadellstaden 1:1- Stadsparken, fornlämning nr 12 - belysningsstolpar.
Landskrona stad, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:8 (pdf)

Gamla Staden 8:1- Stortorget - fjärrkyla.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:9 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Drottningtorget - avloppsledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:10 (pdf)

Stadt Hamburg 13 - Grundundersökning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2013.
Skånearkeologi rapport 2013:11 (pdf)

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi