Skånearkeologi

Rapporter 2020

Värpinge 19:6, L1998:4998/Lund 156:1 - VA-ledningar.
Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:1 (pdf)

Värpinge 18:1, fornlämning L1988:4998 - VA-ledning.
Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:2 (pdf)

Röinge 37:1 m.fl., fornlämning L1990:5286/Stoby 108:1 - VA-ledningar.
Hässleholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2019-20.
Skånearkeologi rapport 2020:3 (pdf)

Innerstaden 10:14, fornlämning L1988:5381 och L1988:4871 - VA-ledning.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:4 (pdf)

Flundrarp 10:1, fornlämning L1988:1231 - Husbygge.
Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:5 (pdf)

Innerstaden 1:14, fornlämning 20 - Säkerhetspollare.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2020:6 (pdf)

Tranås 68:1, fornlämning L1991:4953/Tranås 35:1 - Växtbäddar.
Tomelilla kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:7 (pdf)

Falsterbo 8:66, fornlämning L1989:3865/RAÄ Falsterbo 15:1 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019-20.
Skånearkeologi rapport 2020:8 (pdf)

Citadellstaden 1:1, fornlämning 12:1(L1988:4669) - Elledningar.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2020:9 (pdf)

Västra Torp 7:18, fornlämning L1989:9253 - Husbygge.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:10 (pdf)

Vomb 50:151, fornlämning 7 - Husbygge.
Vombs socken, Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:11 (pdf)

Vintrie 6:3, fornlämning L1988:1291 - VA-ledning.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:12 (pdf)

Falsterbo 2:1, fornlämning L1989:5451 - Detaljplaneläggning.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:13 (pdf)

Burlövs kyrka, fornlämning 27 - Omläggning av golv och nya värmeledningar.
Burlövs socken, Burlövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2020:14 (pdf)

Sankt Göran 3 och 4, fornlämning L1988:4670 - Husbygge.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:15 (pdf)

Mellby 3:52, fornlämning L1990:6469 - Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd.
Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020.
Skånearkeologi rapport 2020:16 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi