Skånearkeologi

Rapporter 2017

Gamla Staden 8:1 - Billeplatsen, fornlämning nr 42 - Gasledning.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:1 (pdf)

Skanör 2:1 och 43:1 - Bäckatorget, fornlämning 14 - Avloppsschakt och planteringsgropar
Skanörs socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:2 (pdf)

Druvan 33, fornlämning 20 - Husbygge.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:3 (pdf)

Bosjökloster 1:793, fornlämning 15 - Husbygge.
Bosjökloster socken, Höörs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:4 (pdf)

Önsvala 1:17 och 1:18, fornlämning 8 - Husbygge.
Nevishögs socken, Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:5 (pdf)

Falsterbo 8:13, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:6 (pdf)

Bodarp 3:5, fornlämning 18 - Husbygge.
Bodarps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:7 (pdf)

Sankt Gertrud 18, fornlämning 20 - VA ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:8 (pdf)

Eskilstorp 14:262, fornlämning 20 - Husbygge.
Eskilstorps socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:9 (pdf)

Svanen 3, fornlämning 20 - VA ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:10 (pdf)

Gamla Staden 8:1 - Bergaliden, fornlämning nr 42 - VA arbeten.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016-2017.
Skånearkeologi rapport 2017:11 (pdf)

Falsterbo 9:93, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016-2017.
Skånearkeologi rapport 2017:12 (pdf)

Gamla Rådstugan 11 och Citadellstaden 1:1, fornlämning 12 - VA- och elledningar
Landskrona stad, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016-2017.
Skånearkeologi rapport 2017:13 (pdf)

Skanör 14:21, fornlämning 14 - Uppförande av förråd
Skanörs socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:14 (pdf)

Viks fiskeläge 27:1, fornlämning 44 - Husbygge.
Rörums socken, Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:15 (pdf)

Skarhult 13:36 - Septitank.
Skarhults socken, Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:16 (pdf)

Balkåkra 6:3 m.fl.- Anläggande av våtmark.
Balkåkra och Snårestads socknar, Ystads kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:17 (pdf)

Falsterbo 8:47, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:18 (pdf)

Falsterbo 9:75, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:19 (pdf)

Bodarp 9:38-39, fornlämning 18 - Husbygge.
Bodarps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:20 (pdf)

Falsterbo 9:33, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2017:21 (pdf)

Karup 27:2, fornlämning 47 - Anläggande av gårdsplan
Blentarps socken, Sjöbo kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:22 (pdf)

Falsterbo 3:319, fornlämning 15 - Husbygge
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:23 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Lilla Torg, Stjärnan 9, fornlämning 20 - Gasledning
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:24 (pdf)

Västerport 18, fornlämning 20 - Källardränering
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2017:25 (pdf)

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi