Skånearkeologi

Rapporter 2014

Falsterbo 32:1, fornlämning nr 15 - ledningsschakt och biluppställningsplats.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:1 (pdf)

Mollberg 1, fornlämning nr 42 - grundundersökning.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:2 (pdf)

Gyllenstjärna 1, fornlämning nr 20 - Schakt för hissgrop.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:3 (pdf)

Innerstaden 1:62 - Per Lundbergsgatan, fornlämning nr 19 - Kabelschakt.
Trelleborgs stad, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:4 (pdf)

Högvakten 5 och 6, fornlämning nr 42 - Fjärrvärme.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:5 (pdf)

Altona 1 och Innerstaden 1:14 - Altonagatan och Stora Nygatan, fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:7 (pdf)

Gamla Staden 8:1, fornlämning nr 42 - Belysningsstolpe.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:10 (pdf)

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning nr 38:1 - Husbygge.
Källstorps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:12 (pdf)

Innerstaden 10:94 - Tessins väg, fornlämning nr 20:2 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:8 (pdf)

Botildenborg 1, fornlämning nr 31 - Marksanering.
Västra Skrävlinge socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:6 (pdf)

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 - Källardränering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:9 (pdf)

Limhamn 154:376 - Uppförande av förskola.
Hyllie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:13 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Stortorget och Gustav Adolfs torg, fornlämning nr 20 - Vattenläcka.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:14 (pdf)

Mölleberga, fornlämning nr 11 och 19, Mölleberga socken samt nr 8 och 40 i Nevishögs socken - VA ledningar.
Mölleberga och Nevishögs socken, Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:16 (pdf)

Oscar 26, fornlämning nr 20 - Miljösanering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:11 (pdf)

Nedra Glumslöv 30:1, fornlämning nr 11 - Husbygge.
Glumslövs socken, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:18 (pdf)

Pålsjö 1:1, fornlämning nr 67 - Trädplantering.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:17 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Djäknegatan, fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:15 (pdf)

Tyfonen 1, fornlämning nr 76 - Husbygge.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:19 (pdf)

Husie 172:256 m.fl., fornlämning nr 41 - Fjärrvärme.
Husie socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:21 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Södra Promenaden, fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:20 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Engelbrektsgatan och Stora Nygatan, fornlämning nr 20 - VA-ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:22 (pdf)

Västerport 18, fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:23 (pdf)

Kågeröd 18:1, fornlämning nr 105 - Dränering.
Kågeröds socken, Svalövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2014.
Skånearkeologi rapport 2014:24 (pdf)

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi