Skånearkeologi

Rapporter 2021

Östra Karaby kyrka, fornlämning L1988:4415/Östra Karaby 1:1 - Dränering och omläggning av golv.
Östra Karaby socken, Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018-19.
Skånearkeologi rapport 2021:1 (pdf)

Önsvala 4:10, fornlämning L1989:553 - Detaljplaneläggning.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2021:2 (pdf)

Vasalt 3:11, fornlämningarna L1988:9948, L1987:7932 - Husbygge.
Båstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2020.
Skånearkeologi rapport 2021:3 (pdf)

Borstahusen 1:5, fornlämning L1989:9001 - Husbygge.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:4 (pdf)

Vellinge 40:4 m.fl. - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:5 (pdf)

Tullstorp 180:27, fornlämning L1988:9452 - Ridhus.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:6 (pdf)

Citadellstaden 2:1, fornlämning L1988:5325 - Vattenledning.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:7 (pdf)

Tjustorp 12:33, fornlämning L1989:5355 - Övertäckning av gravar.
Svedala kommun. Skåne län.
Arkeologisk kontroll 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:8 (pdf)

Kvarnby 147:12, fornlämning L1990:4356 - Husbygge.
Simrishamns kommun kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:9 (pdf)

Vomb 1:9, fornlämning L1988:7758 - Husbygge.
Vombs socken, Lunds kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2021:10 (pdf)

Vä 154:2, fornlämning L1990:7375 - Husbygge.
Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:11 (pdf)

Östra Gårdstånga 17:1 - Bostadsbebyggelse.
Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:12 (pdf)

Tullstorp 180:25 och 180:41, fornlämning L1988:3712, L1988:4372 - LSS boende.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:13 (pdf)

Bölsåkra 5:11 - Husbygge.
Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:14 (pdf)

Oxie kyrka, fornlämning L1988:5491 - Dränering.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:15 (pdf)

Hästveda 1:51, fornlämning L1990:28 - Husbygge.
Hässleholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:16 (pdf)

Höllviken 19:54, fornlämning L1989:6776 - Gångbanor och bro.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:17 (pdf)

Falsterbo 9:51, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018-2021.
Skånearkeologi rapport 2021:18 (pdf)

Falsterbo 15:11, fornlämning L1989:3865 - VA-ledning.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:19 (pdf)

Fårabäcks bytomt, fornlämning L1988:4014/Raä 73:1 - VA-ledningar.
Södra Sallerups socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:20 (pdf)

Slottsplatsen 30, fornlämning 12:1 - Tillbyggnad och ny fettavskiljare.
Landskrona stad, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:21 (pdf)

Falsterbo 3:329, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:22 (pdf)

Borrby 36:27, fornlämning L1991:6906 - Elledning.
Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:23 (pdf)

Viken 26:15, fornlämning L1988:8305 - Iordningställande av gravhög.
Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk kontroll 2019-2021.
Skånearkeologi rapport 2021:24 (pdf)

Innerstaden 10:14, fornlämning L1988:5437 - Dagvattenledning.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:25 (pdf)

Innerstaden 10:14, fornlämning L1988:5381 och L1988:4871 - Husbygge.
Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:26 (pdf)

Kvistofta 15:1 m.fl., fornlämning L1989:9227 - Busshållplats.
Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2021:27 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi