Skånearkeologi

Rapporter 2022

Norrvidinge 13:1, fornlämning L1989:5545 - Husbygge.
Svalövs kommun. Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2022:1 (pdf)

Lilla Uppåkra 12:20 och 12:21, fornlämning L1989:8189 - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2022:2 (pdf)

Falsterbo 2:1 och 2:20, fornlämning L1989:3865.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk forskningsundersökning 2021.
Skånearkeologi rapport 2022:3 (pdf)

Båstad 109:2 - Detaljplaneläggning.
Båstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:6 (pdf)

Skanör 2:1, fornlämning L1989:5374 - VA-ledning.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:7 (pdf)

Östra Gårdstånga 8:22, fornlämning L1988:2645 - Detaljplaneläggning.
Eslövs kommun. Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:8 (pdf)

Bosjökloster 1:468, fornlämning L1989:1907 - Husbygge.
Höörs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:9 (pdf)

Hjärup 23:2-3, fornlämning L1989:8188 - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2020-2021.
Skånearkeologi rapport 2022:10 (pdf)

Vä 154:3, fornlämning L1990:7375 - Husbygge.
Kristianstads kommun. Skåne län.
Avgränsande arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:11 (pdf)

Verkstaden 32, fornlämning L1988:8015 - Husbygge.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:12 (pdf)

Svinaberga 21:15, fornlämning L1990:5647 - Husbygge.
Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:13 (pdf)

Falsterbo 8:111, fornlämning L1989:3865 - Husbygge.
Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2021.
Skånearkeologi rapport 2022:14 (pdf)

Härnestad 13:7, fornlämning L1990:4453 - Ny infiltrationsbädd.
Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:15 (pdf)

Östra Karup 5:14, fornlämning L1988:8651 - Omläggning av kyrkogårdsmur.
Båstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:16 (pdf)

Norra Vram 36:78, fornlämning L1989:4810 - Ledningsschakt.
Bjuvs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:17 (pdf)

Tuna 73:1, fornlämning L1988:5974 - Detaljplaneläggning.
Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:18 (pdf)

Östra Torp 15:18, fornlämning L1986:6619 - Anläggande av vändzon.
Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:19 (pdf)

Össjö 31:13, fornlämning L1990:4003 - Detaljplanearbete.
Ängelholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2022.
Skånearkeologi rapport 2022:20 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi