Skånearkeologi

Rapporter 2019

Innerstaden 10:14, fornlämning 19:2 och 20:1 - Trädplantering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:1 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi