Skånearkeologi

Rapporter 2019

Innerstaden 10:14, fornlämning 19:2 och 20:1 - Trädplantering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:1 (pdf)

Anderslöv 50:11, fornlämning 117 - Villabebyggelse.
Anderslövs socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:2 (pdf)

Stora Slågarps by, fornlämning 34 - VA-ledningar.
Stora Slågarps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2019:3 (pdf)

Skanör 8:15 m.fl., fornlämning 14 - Utbyggnad av räddningsstation.
Skanörs socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:4 (pdf)

Innerstaden 10:14 - Malmöhusvägen, fornlämning 19:2 och 20:1-2 - VA-ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:5 (pdf)

Klämman 1 och 2, fornlämning 19 - Husbygge.
Trelleborgs stad, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2019:6 (pdf)

Innerstaden 1:62, fornlämning 19 - Elledningar.
Trelleborgs stad, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:7 (pdf)

Innerstaden 6:3 och 6:7 - Södra Förstadsgatan, fornlämning 20 - VA-ledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2019:8 (pdf)

Trollebergs gård - Husbygge.
Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:9 (pdf)

Bodarp 9:38 och 9:39, fornlämning 18:1 och 30 - Husbygge.
Bodarps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2019:10 (pdf)

Falsterbo 22:21, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018-2019.
Skånearkeologi rapport 2019:11 (pdf)

Valleberga 1:96, 4:15 och S:9, fornlämning 28 - Dagvattenledning och fördröjningsmagasin.
Ekeby socken, Bjuvs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:12 (pdf)

Stehag 47:1 - Stehags kyrka, fornlämning 65 - Grundförstärkning.
Stehags socken, Eslövs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:13 (pdf)

Löjan 2 och 3, fornlämning 20:2 - Husbygge.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:14 (pdf)

Gamla Staden 8:2, fornlämning 42:1 - Ombyggnad av Terrasstrappan.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017-2019.
Skånearkeologi rapport 2019:15 (pdf)

Jonstorp 40:1 - Jonstorps kyrka, fornlämning L1989:9397 - Nytt vapenhus.
Jonstorps socken, Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:16 (pdf)

Ärrarp 3:1, fornlämning 112 och 80 - Husbygge.
Barkåkra socken, Ängelholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2019.
Skånearkeologi rapport 2019:17 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi