Skånearkeologi

Rapporter 2018

Välluv 2:1, fornlämning 38 - Husbygge.
Välluvs socken, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:1 (pdf)

Innerstaden 1:14 (Gasverksgatan), fornlämning 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:2 (pdf)

Jöns Filsgatan 3-5, fornlämning 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:3 (pdf)

Falsterbo 19:29, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:4 (pdf)

Hamnen 30:3 - Spillepengen, fornlämning 68.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:5 (pdf)

Tommarp 11:7, fornlämning 25 - Husbygge.
Östra Tommarps socken, Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:6 (pdf)

Ballingslöv 2:20, - Industriområde.
Stoby socken, Hässleholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:7 (pdf)

Falsterbo 3:165, fornlämning 15 - Tillbyggnad.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:8 (pdf)

Skanör 32:8, fornlämning 14 - Husbygge.
Skanör socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:9 (pdf)

Lilla Uppåkra 12:19, fornlämning 27 - Husbygge.
Uppåkra socken, Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:10 (pdf)

VA-ledning Smyge-Böste.
Lilla Isie och Östra Torps socknar, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2018:11 (pdf)

Gamla Staden 8:1 - Järnvägsgatan, fornlämning 42 - VA-ledningar och trädplantering.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:12 (pdf)

Anderslöv 50:11, - Detaljplaneläggning.
Anderslövs socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:13 (pdf)

Falsterbo 3:267, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:14 (pdf)

Östra Förstaden 2:1, fornlämning 12 - Parkeringsplats.
Ystads stad, Ystads kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:15 (pdf)

Gualöv 13:6, fornlämning 35 - Husbygge.
Gualövs socken, Bromölla kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:16 (pdf)

Höllviken 15:26 - Fördröjningsdamm.
Räng socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Kunskapsunderlag 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:17 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Bastion Uppsala, fornlämning 20 - Omgestaltning av parkområde.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:18 (pdf)

Linderöd 6:149, fornlämning 38 - Husbygge.
Linderöds socken, Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:19 (pdf)

Louisedal 1 m.fl. - Detaljplaneläggning.
Glostorps socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:20 (pdf)

Väveriet 6, fornlämning 20 - Husrenovering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017-2018.
Skånearkeologi rapport 2018:21 (pdf)

Gamla Staden 8:1 och 8:8, fornlämning 42 - Omgestaltning av Mariatorget.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:22 (pdf)

Bårslöv 4:3, fornlämning 47 - Anläggande av parkgångar.
Bårslövs socken, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:23 (pdf)

Vintrie 6:3, fornlämning 12 - Husbygge.
Bunkeflo socken, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:24 (pdf)

Brönnestad 16:6, fornlämning 2 - Fiberkanalisation.
Östra Klagstorps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:25 (pdf)

Diana 23 och Innerstaden 1:14, fornlämning 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:26 (pdf)

Nedra Glumslöv 8:11 och 8:2, fornlämning 80 - Uppförande av förskola.
Glumslövs socken, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:27 (pdf)

Skånes-Fagerhult, fornlämning 273:3 - Busshållplats.
Skånes-Fagerhults socken, Örkelljunga kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:28 (pdf)

Gyllenstjärna 32, fornlämning 20 - Källardränering.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:29 (pdf)

Hjälmshults kungsgård, fornlämning 164 - Ledningsarbeten.
Allerums socken, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:30 (pdf)

S:a Maria kyrka, fornlämning 42 - Läckande källartak.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:31 (pdf)

Brågarp 6:1, fornlämning 17 - Byggata.
Brågarps socken, Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:32 (pdf)

Fjälkinge 183:1, fornlämning 130 - Husbygge.
Fjälkinge socken, Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:33 (pdf)

Bodarp 9:37, fornlämning 18 - Husbygge.
Bodarps socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk för- och slutundersökning 2017-2018.
Skånearkeologi rapport 2018:34 (pdf)

Nedra Glumslöv 8:2, fornlämning 80 - Skateboardbana.
Glumslövs socken, Landskrona kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:35 (pdf)

Tåstarps 36:1, fornlämning 39 - Dränering och dagvattenledning.
Tåstarps socken, Ängelholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:36 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi