Skånearkeologi

Rapporter 2018

Välluv 2:1, fornlämning nr 38 - Husbygge.
Välluvs socken, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:1 (pdf)

Innerstaden 1:14 (Gasverksgatan), fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:2 (pdf)

Jöns Filsgatan 3-5, fornlämning nr 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:3 (pdf)

Falsterbo 19:29, fornlämning nr 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:4 (pdf)

Hamnen 30:3 - Spillepengen, fornlämning nr 68.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:5 (pdf)

Tommarp 11:7, fornlämning nr 25 - Husbygge.
Östra Tommarps socken, Simrishamns kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:6 (pdf)

Ballingslöv 2:20, - Industriområde.
Stoby socken, Hässleholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk utredning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:7 (pdf)

Falsterbo 3:165, fornlämning nr 15 - Tillbyggnad.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:8 (pdf)

Skanör 32:8, fornlämning nr 14 - Husbygge.
Skanör socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2018.
Skånearkeologi rapport 2018:9 (pdf)

Lilla Uppåkra 12:19, fornlämning nr 27 - Husbygge.
Uppåkra socken, Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 2017.
Skånearkeologi rapport 2018:10 (pdf)

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi