Skånearkeologi

Rapporter 2016

Bastion Nyköping, fornlämning 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:1 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Stortorget, fornlämning 20 - Offentlig toalett.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:2 (pdf)

Falsterbo 12:23, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:3 (pdf)

Delfinen 17, fornlämning 42 - Källardränering.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:4 (pdf)

Fastigheterna Trekanten, Magnus Stenbock & Carl Gustav, fornlämning 20 - Fjärrvärme.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:5 (pdf)

Starby 34:1, fornlämning 21 - Omläggning av kyrkgolv.
Starby socken, Ängelholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:6 (pdf)

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 - Ombyggnad av kyrka.
Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:7 (pdf)

Skegrie 6:41, fornlämning 31 - Husbygge.
Skegrie socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:8 (pdf)

Kågeröd 18:1, fornlämning 105 - Omläggning av golv.
Kågeröds socken, Svalövs kommun. Skåne län.
Antikvarisk kontroll 2015.
Skånearkeologi rapport 2016:9 (pdf)

Ridhuset 1 och Innerstaden 1:14, fornlämning 20 - VA- och elledningar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:10 (pdf)

Högvakten 8 och Gamla Staden 8:1 - Stortorget, fornlämning 42 - VA ledning.
Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:11 (pdf)

Skanör 54:7, fornlämning 14 - Husbygge.
Skanörs socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:12 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Mäster Johansgatan, fornlämning 20 - Schakt för dagvattenbrunnar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:13 (pdf)

Innerstaden 1:14 - Bastion Älvsborg/Neptuniparken, fornlämning 20 - Trädplanteringsgropar.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:14 (pdf)

Innerstaden 10:284, fornlämning 19:2 och 20:1 - Brandtrappa.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:15 (pdf)

Falsterbo 23:15, fornlämning 15 - Husbygge.
Falsterbo socken, Vellinge kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:16 (pdf)

Sunnanå 7:6 och Mölleberga 3:5 - Kraftledningsstolpar.
Burlövs och Mölleberga socken, Burlövs och Staffanstorps kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:17 (pdf)

Nosaby 10:6, fornlämning 11, 16 och 17 - Anläggande av enskilt avlopp.
Nosaby socken, Kristianstads kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:18 (pdf)

Innerstaden 5:10, 6:3, 6:7, 10:14 - Drottninggatan-Regementsgatan, fornlämning 20 - Vattenledning.
Malmö stad, Malmö kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:19 (pdf)

Fuglie 47:1 - Fuglie kyrkogård, fornlämning 46 - Tillgänglighetsanpassning.
Fuglie socken, Trelleborgs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:20 (pdf)

Glimminge bytomt, fornlämning 65:1 - Elkabel.
Jonstorps socken, Höganäs kommun. Skåne län.
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:21 (pdf)

Ludvigsborg 1:35 och Röinge 2:1, fornlämning 95 - Villaområde.
Fulltofta socken, Hörby kommun. Skåne län.
Arkeologisk förundersökning 2016.
Skånearkeologi rapport 2016:22 (pdf)

 

Skånearkeologi, Per Sarnäs, 0708-82 78 16, info@skanearkeologi.se

Copyright © 2013 Skånearkeologi